OTAQ

SEÇ

BALNEOTERAPİYAVannalar, inhalyasiyalar, duşlar, adətən, qeyri-ənənəvi təbabətin bir hissəsi olur və ENTERA™ müalicəvi-sağlamlaşdırıcı mərkəzdə istifadə olunur. Xüsusi su prosedurlarının təsir mexanizmi suda həll olunmuş aktiv komponentlərin temperatur, kimyəvi və mexaniki təsiri ilə müəyyən edilir. Suda həll olunmuş aktiv komponentlər, dəri reseptorlarını qıcıqlandıraraq, xoş yerli, daha sonra isə reflektor təsir göstərir.

  • Yumşaldıcı südlü-ballı vanna
  • VITASU™ relaksasiya vannası + yosunlar
  • Çaxır cövhərli antioksidləşdirici vanna
  • Dəniz duzu ilə antistress vannası
  • Qızılgül yağı ilə cavanlaşdırıcı vanna
  • Tonuslandırıcı vanna
  • Antiselülit vannası
  • Detoks mineral vanna
  • Şarko duşu
  • İnhalyasiyalar