Ginekolojı xidmətlər


Ginekoloji baxış

Tampon

Ümumi yaxma

Ödənişli USM müayinə

Transvaginal USM

Qalxanabənzər vəz USM

Süd vəzi (1 süd vəzi)

Süd vəzi (2 süd vəzi)

OTAQ

SEÇ