OTAQ

SEÇ

NAFTAİLAN NEFTİ İLƏ PROSEDURLARMöcüzəli naftalan yağının istifdəsi ilə yerinə yetən prosedurların rəngarəngliyi, həmçinin stabilləşdirilmiş, efir yağları və vitaminlərlə ilə gücləndirilmiş NAFTOVIT™-dən və zənginləşdirilmiş, patentləşdirilmiş ENTERA™ konsentratından istifadə müalicə-sağlamlıq effektinin yaranmasına kömək edir.

  • Naftalan vannası
  • Əl üçün naftalan vannası
  • Ayaq üçün naftalan vannası
  • Dördkamerali naftalan vannası
  • Yerli naftalan vannası
  • Yerli NAFTOVIT™ aplikasiyasi
  • ENTERA™ bədən bürünməsi
  • Fizioterapiya